Tonocov grad

Ostanki 4 zgodnjekrščanskih cerkva v poznoantični naselbini

2 km severno od Kobarida z vseh strani dobro zavarovani hrib (412m). Poselitev že v kameni pa tudi v starejši in mlajši železni dobi. Močnejša poselitev od 2. do 6. stoletja; najmočnejša v 5. stol. Ohranjeni so temelji štirih zgodnjekrščanskih cerkva. V času selitve narodov se je tu zadrževalo večinsko staroselsko prebivalstvo. To izjemno odkritje žal še vedno ni urejeno.