Oznanila

Aktualna oznanila
 

Kobarid

Oznanila 17.1.2021

Ponedeljek, 18.1.

Marjeta Ogrska

po namenu za zdravje

za vse pokojne Trg svobode 9

Torek, 19.1.

Makarij

v zahv. in pripr. M. Božji, Vrsno 14, na Libušnjah ob 16.00

+Danči Šturm, Šarfova 9,  1.obletna

Sreda,  20.1. Fabijan

Fabijan

 

za duhovnika Jožkota Berceta

Četrtek,  21.1.

Neža

v zahvalo in priprošnjo za zdravje, Mlinsko 16

v dober namen J. Uršiča 2

Petek,  22.1.

Vincencij

po namenu, na Livku

za pok. Sovdat, Goriška 2b

Sobota, 23.1.

Henrik

po namenu za zdravje, Manfredova 10

za Alojza in Meri Kutin, Gregorčičeva 39

 

Nedelja, 24.1.

3. med letom

za domovino, ob 7.30

za župnijo, ob 10.30

za Stanislava in Ignacija Volarič, Smast 23,na Lib. ob 8.30

za Silvestra Goloba, na Livku ob 10.00

 

Ponedeljek,  25.1.

spreobrnitev apost. Pavla

za pok. Sovdat, Idrsko 71, v Idrskem

za starše Božič, S. Mašera 2b

Torek, 26.1.

Timotej in Tit

po namenu Vrsno 4a,na Libušnjah ob 16.00

za Marjana Šturma, Stresova 20 c

Sreda, 27.1.

Angela Marici

 

za pok. Medvešček in Vidič, ob 8.00

Četrtek, 28.1.

Tomaž Akvinski

 

za Marijana Stresa, Mučeniška 9

Petek,29.1.

Valerij

za Izidorja, Renato in Ulija Uršiča, na Livku

za pok. Sovdat, Ladra 6

Sobota,30.1.

Martina

v čast sv. Antonu, v Starem selu ob 8.30

v zahvalo in priprošnjo ob zlati poroki

 

Nedelja, 31.1.

4. med letom

za pokojne Gregorčičeva 22, ob 7.30

za župnijo, ob 10.30

za vse pok. Krn 20 , na Libušnjah ob 8,30

+Polde in Tilda Hrast, Livek 26,  na Livku ob 10.00

 

 

Breginj in Kred

Oznanila 17.1.2021

Ponedeljek, 18.1.

Marjeta Ogrska

 

+Čarman Silvana in Jolanda, v Logjeh

Torek, 19.1.

Makarij

 

+Uršič Ivan, Borjana 35, V Breginju

Sreda,  20.1. Fabijan

Fabijan

 

+Žagar Darko, osmina, v Breginju

Četrtek,  21.1.

Neža

 

v dober namen, Potoki 12, v Kredu

Petek,  22.1.

Vincencij

 

za žive in pokojne duhovnike, v Sedlu

Sobota, 23.1.

Henrik

 

+Borjančič Jožefa in Pavla, Breginj 82, v Breginju

 

Nedelja, 24.1.

3. med letom

 

za duše iz hiše Sedlo 3, v Sedlu ob 9.00

za duše iz hiše Kred 3, v Kredu ob 10.30

 

Ponedeljek,  25.1.

spreobrnitev apost. Pavla

 

+Rosič Ivan, Logje 9, v Logjeh

Torek, 26.1.

Timotej in Tit

 

za duše iz hiše Borjana 35, v Breginju

Sreda, 27.1.

Angela Marici

 

+Uršič Stojan, osmina, v Breginju

Četrtek, 28.1.

Tomaž Akvinski

 

+Albin Žuber in pokojne Kred 31, v Kredu

Petek,29.1.

Valerij

 

+Štefan in Olgo, Sedlo 3, v Sedlu

Sobota,30.1.

Martina

 

za duše v vicah, v Breginju

 

Nedelja, 31.1.

4. med letom

 

za duše v vicah, v Breginju ob 9.00

za vse pokojne, Borjana 15a, v Borjani ob 10.30

 

Arhiv oznanil:
 

Oznanila Kobarid 3.1.2021

Oznanila Breginj Kred 3.1.2021

Oznanila Kobarid 20.12.2020

Oznanila Breginj Kred 20.12.2020

Oznanila Kobarid 8.11.2020

Oznanila Breginj Kred 8.11.2020

Oznanila Kobarid 25.10.2020

Oznanila Kobarid 11.10.2020