Oznanila

Aktualna oznanila
 

Kobarid

Oznanila 11.4.2021

Ponedeljek, 12.4.

Zenon

za pok. iz hiše, Svino 12

za pok. Volarič in Kragelj, Sužid 2b

Torek, 13.4.

Martin, papež

za pokojne Vrsno 16, na Libušnjah

za Franca Ivančiča, Mučeniška, osmina

Sreda, 14.4. Lidvina 

za Jožefa in Marijo Čehovin, ob 8.00

Četrtek, 15.4.

Helena

za razumevanje v zakonu

za starše in sorodnike Rot, S. Mašera 16

Petek, 16.4.

Bernardka Lurška

po nameni, Livek 12, na Livku

v zahvalo in priprošnjo, Gregorčičeva 13

Sobota, 17.4.

Robert

v zahvalo in priprošnjo, pri sv. Lovrencu ob 8.30

za žive in pokojne, S. Mašera 9

Nedelja, 18.4.

3.velikonočna

v čast sv. Jožefu za družine, ob 7.30

za župnijo, ob 9.00

za Jožeta Gabrščka, Manfredova 17, ob 10.30

za božje varstvo, Smast 24, na Libušnjah ob 8,30

po namenu Livek 27, na Livku ob 10.00

 

Ponedeljek, 19.4.

Leon

za Albina Rutarja, krn 11, v Krnu

za Marico Fon, na Trnovem

Torek, 20.4.

Teotim

za pok. in žive, Vrsno 40, na Libušnjah

za Jožefa Korena, Koseč 15

Sreda,  21.4. Anzelm

po namenu darovalca

Četrtek,  22.4.

Hugo

za Venceslava Šavli, Idrsko 58

v zahvalo

Petek,  23.4.

Jurij

v čast sv. Jožefu za družine, na Livku ob 8.00

za blagoslov v družini

Sobota, 24.4.

Marija Kleopova

za pok. Rutar, Krn 14, pri sv. Lovrencu ob 8.30

za Alojza in Bogomilo Trojer, S. Mašera 14

Nedelja, 25.4.

4. velikonočna

za Zdravka Skočirja, Pri malnih, ob 7.30

za Antona Pintarja, Idrsko 66

za župnijo, ob 10.30

za Alfonza Volariča, Krn 1, na Libušnjah ob 8,30

za Ivana in pok. Faletič, L. Ravne 16, na Livku ob 10.00

 

 

Breginj in Kred

Oznanila 11.4.2021

Ponedeljek, 12.4.

Zenon

 

+Cencič Ana Marija, osmina, v Logjeh

Torek, 13.4.

Martin, papež

 

+starši Špolad, Borjana 86, v Borjani

Sreda, 14.4.

Lidvina

 

v čast sv. Jožefu za družine, v Breginju

Četrtek, 15.4.

Helena

 

+Antih Gabrijela, 30.dan, v Kredu

Petek, 16.4.

Bernardka Lurška

 

+Kracina Edvard, Podbela 39, osmina, v Sedlu

Sobota, 17.4.

Robert

 

za duhovnike in duhovniške poklice

Nedelja, 18.4.

3.velikonočna

+starši Podbela 1, v Sedlu ob 9.00

+Kred 47, v Kredu ob 10.30

 

Ponedeljek, 19.4.

Leon

 

v dober namen, Logje 43, v Logjeh

Torek, 20.4.

Teotim

 

+Vončinovi, Borjana 56, v Borjani

Sreda,21.4.

Anzelm

 

+Lenkič Darko, Breginj 1, v Breginju

Četrtek,  22.4.

Hugo

 

+Ivanka, Franc, Mici in +Šemenove, v Kredu

Petek, 23.4.

Jurij

 

+Hrast Ivan, Stanovišče 7, v Sedlu

Sobota, 24.4.

Marija Kleopova

 

v čast sv. Jožefu, Kred 6, v Breginju

Nedelja, 25.4.

4. velikonočna

+Lipušček Cvetka, Zatolmin 2, v Breginju ob 9.00

+Silvo Hrast, Borjana 94, v Borjani ob 10.30

 

 

Arhiv oznanil:
 

Oznanila Kobarid 28.3.2021

Oznanila Breginj Kred 28.3.2021

Oznanila Kobarid 14.3.2021

Oznanila Breginj Kred 14.3.2021

Oznanila Kobarid 28.2.2021

Oznanila Breginj Kred 28.2.2021

Oznanila Kobarid 14.2.2021

Oznanila Breginj Kred 14.2.2021

Oznanila Kobarid 31.1.2021

Oznanila Breginj Kred 31.1.2021

Oznanila Kobarid 17.1.2021

Oznanila Breginj Kred 17.1.2021

Oznanila Kobarid 3.1.2021

Oznanila Breginj Kred 3.1.2021