Cerkev Svetih treh kraljev v Sužidu

Leta 1495 so zaprosili prebivalci Sužida Čedadski kapitelj za dovoljenje, da v vasi Sužid zgradijo cerkev. Gotski mrežasto obokani prezbiterij je ohranjen v prvotni obliki. V cerkvi je sedeč kip Marije z Detetom in klečečega romarja iz časa zidave cerkve. Poslikava ladje in prezibiterija je iz 16. in 17. stoletja. Oltar nosi letnico 1764 je delo domačega mojstra Antona Vrtava.

Svete maše: na praznik Svetih treh kraljev (6. 1.) in priložnostno (enkrat mesečno) ob ponedeljkih.