Župnijska cerkev Marije Vnebovzete

Prva cerkev je stala v Kobaridu že v 12. stol. Leta 1683 je požar uničil ves Kobarid s 30 hišami in cerkvijo vred. Sedanjo cerkev so gradili v letih 1824 -1832 s tremi ladjami in galerijami. Prezbiterij je starejši. Marmornati baročni oltar je bil narejen leta 1716, ki ga je naredil goriški umetnik Pasqual Lazarini. Kip Device Marije z Detetom Jezusom izhaja iz dobe 1450 -1470. Poslikave v prezbiteriju so delo slikarja  Delnerija. Stranska oltarja Sv. Mihaela in Sv. Valentina je delo Jurija Tavčarja iz Idrije.